Naši partneri

Na tejto stránke nájdete zoznam všetkých organizácií, ktoré sa rozhodli zapojiť k celospoločenskej zmene, o ktorú spoločne usilujeme. S rastúci počtom partnerov rastie aj záujem verejnosti a tvorcov politík o cirkulárne témy. Viac dosiahneme spájaním sa.

Zakladajúci partneri

Traja základajúci členovia, bez ktorých by iniciatíva Cirkulárne ciele nevznikla

INCIEN

INCIEN vníma absenciu prehľadných informácií vzťahujúcich sa k strategickým udržateľným cieľom spoločností. V súčasnosti neexistuje nezávislá entita, ktorá by takéto ciele zverejňovala. Z tohto dôvodu vznikla iniciatíva, ktorá ponúka širokej verejnosti priestor, kde ciele jednotlivých spoločností budú zverejnené na jednom mieste. Zároveň sa stáva tzv. watchdogom pre sledovanie dosiahnutia stanovených cieľov.

CIRCULAR SLOVAKIA

Dobré sa nechváli samo, treba o ňom písať a hovoriť. Platformu Cirkulárne ciele prinášame ako priestor vhodný pre vyzdvihnutie aktivít našich členov v oblasti cirkulárnej ekonomiky a inšpiráciu ďalším.

BARNEY STUDIO

V oblasti reklamy, marketingu a propagácie ako takej je veľa tzv. greenwashingu a neprávd, či už v rámci cirkulárnej ekonomiky alebo udržateľnosti ako takej. Projekt Cielime cirkulárne je pre nás možnosťou, ako nastaviť slovenským a zahraničným značkám komunikáciu, ktorá bude autentická a pravdivá a stať sa garantom jej kvality, vďaka spolupráci s Circular Slovakia a INCIEN.

Strategický partner

Popis motivácie a kontribúcie partnera jednou vetou Zodpovedným podnikaním dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj a prosperitu Slovenska. Plaformu sme podporili, lebo…

Zuzana Čaputovaná

Prezidentka Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta SR

Popis cieľa spoločnosti ( 500 znakov ) Business Leaders Forum (BLF) je neformálnym združením firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania (angl. Corporate Responsibility CR, resp. CSR) na Slovensku. Zodpovedné podnikanie vnímame ako súčasť každodenných rozhodnutí firmy, ktorá sa snaží rešpektovať potreby všetkých svojich partnerov (stakeholderov)

Kontaktujte nás

Máte záujem o partnerstvo? Potrebujete pomôcť s registráciou? Napíšte nám

Pamela

Pamela Palková