Cielime cirkulárne

Výzva s cieľom dosiahnuť cirkulárne a uhlíkovo neutrálne Slovensko

Doposiaľ neexistovala nezávislá entita, ktorá by zverejňovala prehľadným a zrozumiteľným spôbosom informácie vzťahujúce sa k strategickým cieľom spoločností v oblasti udržateľnosti. Z tohto dôvodu vznikla iniciatíva, ktorá ponúka širokej verejnosti miesto kde budú zverejnené ciele jednotlivých spoločností, ktoré to s udržateľnou budúcnosťou myslia vážne. Zároveň sa platforma Cielime cirkulárne stáva tzv. watchdogom pre sledovanie dosiahnutia stanovených cieľov.

Ing. Petra Csefalvayová
Inštitút cirkulárnej ekonomiky   Zistiť viac

#1 Snaha o udržateľný rozvoj nie je len úlohou štátu, ale aj každého z nás.

Áno aj vás. Má sa stať integrálnou súčasťou každej politiky, stratégie a dosahovania vlastných cieľov. Udržateľný rozvoj môže podporovať každá organizácia, obchodná spoločnosť bez rozdielu, rodinná firma či nezisková organizácia. Verejnosť má právo byť informovaná a na jednom mieste si nájde práve vás a vaše ciele.

#2 Ako na to? Realizovať sa môžete pomocou dobrovoľných Cirkulárnych cieľov !

Tieto záväzky idú nad rámec povinností kladených zákonom, ich jasný cieľ je ochrana životného prostredia a plnenie základných cieľov udržateľného rozvoja SDGs.

#3 Kto sa môže zapojiť?

Všetky subjekty, ktoré sa chcú pridať k zmene a otvorene komunikovať verejnosti svoje ambície v oblasti udržateľného podnikania. Predstaviť ciele a riešenia, ktoré si vybraná spoločnosť vytýčila pre zmiernenie negatívnej environmentálnej stopy a zníženie dopadov svojich činností na životné prostredie.

Skutky namiesto slov

Doba predstierania je preč. Aj vaši zákazníci a partneri sa chcú na vás spoľahnúť. Dokážte že za vašim slovom stoja skutky. Zadefinujte si svoj cirkulárny cieľ a buďte vzorom, ktorý chcete vidieť v druhých. Zacieľme spoločne na skutočnú, hmatateľnú zmenu, zacieľme na Cirkulárne ciele.

Prečo je to dôležité?

Záväzok je IN

Verejnosť má právo získať informácie a prehľad o plánovaných a uskutočnených krokoch vedúcich k plneniu cieľov udržateľného rozvoja.

Acta non verba

Doba predstierania je preč. Dokážte, že si za svojim slovom stojíte! Zadefinujte svoj Cirkulárny cieľ a staňte sa ambasádorom skutočnej zmeny

Spotrebiteľ je kráľ

Spotrebiteľ občan si vyberá už dnes produkt alebo službu na základe informácií o plánovaných alebo prebiehajúcich aktivitách na plnenie udržateľných cieľov SDGs.

Konkurenčná výhoda

Transparentnosť, otvorenosť a konzistentnosť je konkurečnou výhodou a novým štandardom v podnikaní nielen na európskej úrovni

Privilégium frontrunnera

Byť frontrunnerom je česť, ktorá patrí prirodzeným lídrom. Tým, ktorí sa nových výziev nezľaknú a idú príkladom. A lídrom, ako je známe, nemôže byť každý

Nie ste v tom sami

Hodiť neplavca do vody vie každý. My na vás dohliadneme, aby ste sa v nekľudných vodách regulácii a nariadení neutopili.

Pripravený zverejniť svoj Cirkulárny cieľ?

Cielime cirkulárne v roku 2022

2022/Február

Oficiálne spustenie platformy a zber prvých cirkulárnych cieľov. Medializácia iniciatívy a sprístupnenie širokej verejnosti.​

2022/Marec

Hodnotenie cieľov ľudskou rečou nezávislými expertami. Pre vyššiu transparentnosť a zrozumiteľnosť

2022/September

Analýza dostupných dát a príprava metodiky hodnotenia predložených cieľov v rámci trhových segmentov

2022/Október

V spolupráci so zakladajúcimi partnermi iniciatívy Cielime cirkulárne príprava ponuky podporných nástrojov pre prechod spoločností na cirkulárnu