This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Kategória #1: RE-think ~ Meníme filozofiu dovnútra a von

Kategória sa týka spoločnosti ako takej a jej vzťahov dovnútra a von napr. nová firemná kultúra, zavedenie tzv. bezodpadovej (zero-waste) kancelárie, stratégie pre plasty, ESG vykazovanie, stratégia k uhlíkovej neutralite, klimatický akčný plán, zavedenie zeleného obstarávania/nákupov, boj proti greenwashingu, podpora edukácia (B2B, B2C, voči vlastným zamestnancom), lokálnych a/alebo medzinárodných spoluprác atď.

Kategória #2: RE - design ~ Inovujeme postupy a biznis modely 

Pomôčka: Cirkulárny dizajn-Zvyšovanie recyklovaného obsahu alebo zavádzanie zdieľanej ekonomiky, servitizácie atď., použitie recyklátu

Kategória #3: RE-duce ~ Predchádzame tvorbe a znižujeme množstvo emisií, odpadu, zdrojov a energií

Do tejto kategórie patria napríklad opatrenia v oblasti prevencie a znižovania vzniku odpadov, obalov, objemu plastov, znižovania uhlíkovej stopy alebo vyhlásenia uhlíkovej neutrality.

Kategória #4: RE-use ~ Hľadáme cesty ako opätovne používať zdroje a opravovať výrobky tak, aby sme predĺžili ich životnosť

Môže zahŕňať napríklad ciele v oblasti predĺženia životnosti výrobku vďaka starostlivosti, opätovnému použitiu, oprave, repasovaniu, dostupnosti náhradných dielov, recyklovateľnosti obalov alebo výrobkov po konci ich životnosti.

Kategória #5: RE-cycle ~ Zbierame, triedime a recyklujeme, čím uzatvárame a predlžujeme tok zdrojov v ekonomike

Môže ísť napríklad o vytvorenie systému riadneho triedenia odpadu vo všetkých budovách a zabezpečenie ich recyklácie, zabezpečenie riadneho triedenia a následnej recyklácie vo výrobných prevádzkach (uveďte ako), spoločnosť v rámci poskytovania služieb zákazníkom poskytuje infraštruktúru triedenia, spoločnosť zabezpečuje triedenie a následné kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) vo vlastnej prevádzke, spoločnosť zabezpečuje triedenie a následné kompostovanie BRKO treťou oprávnenou osobou atď.